Publicatiedatum: 19 april 2016 - Reporter: Albert Hendriks

  Kunst in kerk Hiaure: elke laatste zaterdag van de maand

  Winkeltjesroute tussen Leeuwarden en Dokkum breidt uit met kunst en ambacht uit de regio

  De kerk van Hiaure maakt nu ook deel uit van de winkeltjesroute in het Noord-Friese terpenland.

  De kerk van Hiaure maakt nu ook deel uit van de winkeltjesroute in het Noord-Friese terpenland.

  De kerk van Hiaure maakt nu ook deel uit van de winkeltjesroute in het Noord-Friese terpenland.

  HIAURE (NL) – De Noord-Friese Winkeltjesroute start deze maand met het project ‘Kunst in de Kerk’. Eens per maand zal de kerk van Hiaure, een paar kilometer ten noorden van Dokkum, het exclusieve podium zijn voor regionale kunstenaars en ambachtslieden die daar hun werk exposeren. Tijdens de winkeltjesroute van zaterdag 30 april 2016 wordt het spits afgebeten door Henk Veenstra met woonaccessoires, gemaakt van Vloedhout en Melissa Sijtsma met schilderkunst.

  Lees meer

  Zaterdag 9 april 11.00-17.00 uur nautische markt en zeiltochten voor een prikkie op de Waddenzee

  Friese zeilvloot houdt open boot in Harlingen

  Vlootdag Harlingen: uitwaaien op de Waddenzee, genieten van Elfsteden- en havenstad Harlingen, de Friese stad met de meeste monumentale gebouwen.

  Vlootdag Harlingen: uitwaaien op de Waddenzee, genieten van Elfsteden- en havenstad Harlingen, de Friese stad met de meeste monumentale gebouwen.

  Vlootdag Harlingen: uitwaaien op de Waddenzee, genieten van Elfsteden- en havenstad Harlingen, de Friese stad met de meeste monumentale gebouwen.

  HARLINGEN (NL) – Zaterdag 9 april 2016 presenteert de Friese zeilvloot zich in Harlingen met historische en nieuwe zeilcruiseschepen. Inwoner en weerman Piet Paulusma heeft goed weer voorspeld, dus de kapiteins en matrozen zetten nu al alle zeilen bij om iedereen royaal te kunnen ontvangen.

  Vanaf 13.00 uur kunnen vanauit de Zuiderhaven rondvaarten op de Waddenzee worden gemaakt. Kaarten van €2,- (volwassenen) en €1,- (kinderen) kunnen gekocht worden in de kraampjes bij de boten van de deelnemende rederijen. De tientallen schepen die voor de wal liggen mogen gratis worden bezichtigd, want de reders houden ook open boot.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 23 februari 2016 - Reporter: Albert Hendriks

  Logo Proast kopie

  Ameland heeft zelf schuld aan wegblijven Duitsers

  Amelander bedrijven en de eilander VVV hadden en hebben geregeld forse kritiek op de activiteiten van de officiële marketingbureaus op het vasteland, Friesland Marketing en Merk Fryslân, maar ze blijken zelf niet tot de ijverigsten en slimsten te behoren.

  Het gaat al een tijdje minder met de Amelander groepsverblijven. Onder andere Duitse schoolgroepen blijven steeds vaker weg. Het European Tourism Futures Institute, het ETFI in Leeuwarden, heeft een en ander onderzocht op verzoek van de Vereniging Groepsverblijven Ameland en de gemeente Ameland. Dit zijn de veelzeggende bevindingen van het ETFI: http://www.etfi.nl/site/download/F0v3IBUB538p?type=open

    Een impressie van de Friese deelname aan de Didacta in Köln en de omgeving van de stand.De Friese deelname aan de Didacta in Köln.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 27 oktober 2015
  Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

  Skûtsjesilen, fierljeppen en...... slykslydzje!

  Sliksleeën op het Wad met zeedijk als tribune

  Jonge Max Verstappens volop in de race op het grijste en blubberigste circuit van Europa: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee bij Moddergat.
  Jonge Max Verstappens volop in de race op het grijste en blubberigste circuit van Europa: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee bij Moddergat.
  Jonge Max Verstappens volop in de race op het grijste en blubberigste circuit van Europa: UNESCO Werelderfgoed Waddenzee bij Moddergat.

  MODDERGAT (NL) – Moddergat, met Paesens stijf tegen de hoge dijk langs UNESCO werelderfgoed Waddenzee gelegen, is de perfecte locatie voor het houden van het open kampioenschap 'slykslydzje', sliksleeën, in 2016. Dat bewezen Jacob Bosma van museum 't Fiskerhúske aldaar en scheidsrechter en kokkelvisser Willem Groenia zaterdag 24 oktober 2015. Een honderdtal inwoners en toeristen kwamen volgens plan — of toevallig — naar het evenement. Dat was heel toepasselijk opgeleukt met palingroker Sipke Dijkman uit Blije en waddenwolspinster en –breister Trix de Waal. De wereld en de Wadden waren grijs, maar de deelnemers en toeschouwers goed gemutst.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 27 augustus 2015
  Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

  CDA Friesland vraagt Gedeputeerde Staten van Fryslân om snel actie te ondernemen

  Alom gewaardeerde Noordelijke Elfstedenvaarroute wordt geplaagd door storingen in sluizen

  De sluis bij Alde Leie wordt door de plezier- en beroepsvaart gebruikt. Hij is storingsgevoelig, net als de zustersluis in Wier.
  De sluis bij Alde Leie wordt door de plezier- en beroepsvaart gebruikt. Hij is storingsgevoelig, net als de zustersluis in Wier.
  De sluis bij Alde Leie wordt door de plezier- en beroepsvaart gebruikt. Hij is storingsgevoelig, net als de zustersluis in Wier.

  ALDE LEIE (NL) – CDA Friesland vindt dat de vele mankementen aan de sluizen in de Noordelijke Elfstedenvaarroute in Wier en Alde Leie schadelijk zijn voor het toeristisch imago van Friesland, met name van terpenland Noordwest Friesland. De vele storingen, die niet snel, maar wel binnen een dag worden verholpen, staan een groei van de watersport in het noorden van de provincie in de weg. Hoeveel watersporters de route ontwijken vanwege de trammelant met de sluizen is niet bekend.

  De in 2013 geopende vaarroute door de Noord-Friese kleigebieden tussen Franeker en Bartlehiem aan de Dokkumer Ee is bevaarbaar voor pleziervaartuigen met een diepgang van 1.30 meter en een maximale hoogte van 2.50 meter. Het goed bevaarbaar maken van dit traject van de Elfstedenroute kostte maar liefst 30 miljoen euro. Noord-Friesland, inclusief de nieuwe watersportbestemming Kollum bij het Lauwersmeer, wil graag meer vaartoeristen. Bootgasten die ook de fiets pakken om boodschappen te doen, om bezienswaardigheden te bezoeken en om korte routes als de Noord-Friese Winkeltjesroute te fietsen. Ondernemers en gemeenten aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute hebben fors geïnvesteerd. Nu laat juist de overheid, de provincie die de sluizen in bedrijf moet houden, het afweten. Burgemeester Wil van den Berg van Ferwerderadiel luidde onlangs ook al de noodklok.

  Lees meer

  Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld

  Zeegras
  Zeegras
   

  Ook in Nederland zijn er kansrijke locaties voor het herstel van droogvallend zeegras. Een vergelijking met locaties in Duitsland en Denemarken laat zien dat vooral luwe plekken onder de Waddeneilanden en langs de Friese en Groningse kust geschikt kunnen zijn. Dit blijkt uit nieuw trilateraal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.

  Onderzoeker Eelke Folmer heeft in samenwerking met Duitse- en Nederlandse wetenschappers onderzocht onder welke omstandigheden droogvallend zeegras voorkomt in de Duitse Waddenzee. Op basis van hydrodynamische en morfologische gegevens is er een habitatmodel ontwikkeld. Dit model is gebruikt om geschikt leefgebied (habitat) in de Nederlandse Waddenzee te identificeren. Deze informatie is van belang voor effectieve natuurbescherming en om goede locaties te kiezen voor het zaaien van nieuw zeegras.

  Lees meer

  Kust & Zeegids ligt klaar voor vakantiegangers

  Kust Zeegids
  Kust Zeegids
   

  Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal 'm vast tegenkomen. De Kust & Zeegids. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft er ook een bijdrage aangeleverd via een verhaal over Werelderfgoed Waddenzee en wadvaren. Met een top-5 van verstorend gedrag.

  De Kust & Zeegids verschijnt in een oplage van 200.000 stuks langs de gehele Nederlandse kust. Van Zeeland tot aan Schiermonnikoog. Je kunt 'm ondermeer tegenkomen op de veerboten naar de Waddeneilanden, VVV-kantoren en op campings.

  Lees meer

  Nieuwe zomervaarroute tussen Ameland en Terschelling

  zomervaarroute ameland terschelling
  zomervaarroute ameland terschelling
   

  De nieuwe vaarroute de Waardgronden gaat halverwege juli voor het eerst open. Deze extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling wordt dan opengesteld voor vaarrecreanten. Door deze kortere route, krijgen de zeehonden en vogels op de Blauwe Balg meer rust. De maatregel vind plaats in het kader van 'Ik pas op het Wad'.

  De route Waardgronden is alleen toegankelijk rond hoogwater. De route is echter beduidend korter en heeft minder tegenstroom dan de gebruikelijke route over de Blauwe Balg. Vlak naast de Blauwe Balg is een zandbank die vaak wordt gebruikt door zeehonden en vogels als rustplaats. De dieren worden hier vaak verstoord. De nieuwe vaarroute moet de drukte verminderen, zodat de dieren meer rust en ruimte krijgen.

  Lees meer

  Publicatiedatum: 5 juni 2015

  Geboorteseizoen zeehonden van start

  Geboorteseizoen zeehonden van start
  Geboorteseizoen zeehonden van start
   

  De eerste pups zijn gezien in de Waddenzee! Het geboorteseizoen van de gewone zeehonden is dus begonnen. Omdat de zeehonden nu rust nodig hebben, zijn tijdens de zoogperiode een aantal zandplaten gesloten voor recreatie.

  Lees meer

  Website van project over terpen Waddenkust online

  Terpen en Wierden
  Terpen en Wierden
   

  Het platform van het project “Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling” is online. Op deze website kunnen wetenschappers en burgers meehelpen om de geschiedenis van zes terpen in Friesland en Groningen boven water te halen.

  Lees meer

  Herstel soortenrijkdom dijkgraslanden maakt dijken weerbaarder

  Afname van de soortenrijkdom van graslanden op dijktaluds leidt tot dramatische verhoging van erosie en dijkslijtage.

  Herstel soortenrijkdom dijkgraslanden maakt dijken weerbaarder
  Herstel soortenrijkdom dijkgraslanden maakt dijken weerbaarder
   

  Dit is het resultaat van meerjarig onderzoek van de leerstoelgroepen Natuurbeheer & plantenecologie en Bodemfysica & landbeheer van Wageningen Universiteit onder leiding van Frank Berendse. Deze resultaten zijn nu gepubliceerd in het internationale tijdschrift Ecosystems.

  Lees meer

  Nieuwe animatiefilm Vismigratierivier

  Sinds kort is er een nieuwe film over de Vismigratierivier.

  Nieuwe animatiefilm Vismigratierivier Afsluitdijk
  Nieuwe animatiefilm Vismigratierivier Afsluitdijk
   

  De animatiefilm is in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk gemaakt en het Programma Rijke Waddenzee heeft de totstandkoming inhoudelijk begeleid. Beelden van de film zijn ondermeer gebruikt door het NOS Journaal en Hart van Nederland.

  Artikel en film op website Programma Rijke Waddenzee

   

  Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary

  14th Symposium Waddenacademie June 25 and 26 2015

  Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary
  Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary
   

  The Waddenacademie is organising this symposium in co-operation with Groningen Sea Ports, Programma naar een Rijke Waddenzee, Provincie Groningen and Rijkswaterstaat.

  Lees meer

  Meer artikelen...