De Seedykster Toer

Activiteitenboerderij aan de Waddenzee

De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer - Dobbe

Voor wie het zilte buitendijkse land, met name het Noarderleech, van dichtbij wil zien en ruiken, organiseert Gerben Visbeek van activiteitenboerderij Seedykstertoer rondritten. Men kan ook de torensilo,de Seedykstertoer, beklimmen voor een blik over Waddenland en –zee tot aan Ameland. Visbeek beschikt over een gesloten huifwagen die getrokken wordt door een stoere vierwielaangedreven John Deere trekker. Vanuit de trekker en met gebruikmaking van een interne geluidsinstallatie vertelt hij over de ontstaansgeschiedenis van de gemeenten Het Bildt en Ferwerderadiel, de zomerpolders, de landbouw en nieuwe ontwikkelingen, zoals het creëren van zoutige natuurgebieden door het doorsteken van dijken. Dat laatste gebeurt onder de auspiciën van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea.

Dobben zijn opvallende elementen in de zomerpolders van Het Bildt en Ferwerderadiel, de gemeente waartoe Marrum behoort. Het zijn met een dijkje omringde, hoger gelegen drinkpoelen met zoet water voor het vee dat buiten de zeedijk graast. Volgens Gerben Visbeek van activiteitenboerderij Seedykstertoer worden ze ondergronds gevoed met water dat helemaal uit de Ardennen afkomstig is. Dobben kunnen wel tien meter diep zijn. Vele zijn bij het in cultuur brengen van het buitendijkse land in de vorige eeuw gedempt. Enkele bekende, zoals de Westerdobbe, de Alde Dobbe en Oosterdobbe, bleven over. It Fryske Gea creëerde nog een nieuwe dobbe, de Nije Dobbe.

De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer
De Seedykster Toer De Seedykster Toer De Seedykster Toer