Waddenwandelen: ruim 1200 km wandelnetwerk rond de Waddenzee

Waddenwandelen - Sexbierumervaart
Waddenwandelen - Sexbierumervaart
Waddenwandelen - Sexbierumervaart

Wandelen in het grootste en meest afwisselende wandelgebied van Nederland. Met ruim 1200 km aan wandelmogelijkheden. Recreatief én actief wandelen. Over strand en dijken, langs zeekust, hoogland, door terpen- en wierdenland, bos en duinen, voorbij koolzaadvelden en graanakkers en zoveel mogelijk over eeuwenoude paden. Stel je eigen route samen of kies uit een van de dagwandelingen.

Waddenwandelen is genieten van prachtige cultuurlandschappen langs de randen van het Werelderfgoed Waddenzee. Het grootste wandelnetwerk van Nederland voert u over historische voetpaden, boerenlandpaden en oude binnendijken langs de mooiste natuur en plekjes. U komt langs vele Middeleeuwse kerkjes, langs of door authentieke dorpen met overal, fraaie vergezichten en schilderachtige wolkenluchten. Ervaar de rust en ruimte.

Lees meer

Noard-Fryslân Bûtendyks

Noarderleech
Noarderleech
 

Waar eens de slikwerkers hun ruggen kromden ligt nu een uniek natuurgebied. Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt een van Europa`s grootste kwelders; Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ruim 4180 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado voor flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier meer dan een miljoen vogels. Overal op de zeedijk is het volop genieten van het wisselende weidse uitzicht, een veelkleuring palet in alle jaargetijden.

Zomerpolder wordt kwelder
In dit vogelrijke gebied is de afgelopen jaren het een en ander veranderd. De eerste aanzet is destijds gegeven in het Noarderleech, waar de een zomerpolder bij wijze van proef is omgevormd tot een kwelder. Met het graven van drie openingen in de meest zeewaartse zomerdijk kreeg het opkomende water vrij spel. De grootste winst was de toename en de verscheidenheid aan flora en fauna. Planten, vogels en andere dieren voelen zich thuis in het nieuwe kwelderland. In 2009 is in de Bildtpollen een soortgelijk project uitgevoerd (klik hier voor meer informatie), waarbij de invloed van het zoute water is vergroot door het graven van een nieuwe slenk en het uitvlakken van een zomerkade. Wel is er een gedeelte van de zomerpolder behouden, om in tijden van hoog water vee te kunnen opvangen. It Fryske Gea houdt nauwlettend in de gaten wat precies de gevolgen zijn van deze proefverkweldering. Als er een kwalitatief goede kwelder ontstaat, zal in de toekomst het kwelderareaal in dit buitendijkse ge­bied flink toenemen. Dit is internationaal van belang omdat het areaal vastelandskwelders in het hele Europese waddengebied schaars is geworden.

Lees meer

't Oerd

't Oerd
't Oerd
 

It Fryske Gea heeft één natuurgebied op de Waddeneilanden: ’t Oerd op de oostpunt van Ameland. Met een omvang van 1100 hectare zijn het vogelrijke ’t Oerd, het kweldergebied de Hon en de Kooioerdsstuifdijk van internationale betekenis. `t Oerd is met het hoogste duin, de zeldzame planten en paddenstoelen en de ontelbaar veel vele vogels en vlinders een bezoek meer dan waard.

Lees meer

Wadlopen in Friesland

Wadlopen
Wadlopen
 

Stichting Oan ’e dyk organiseert sinds 2008 wadlooptochten bij Paesens-Moddergat, vaak in combinatie met maaltijden van waddenproducten. Meestal maken we de zwerftocht Zoutkamperlaag, maar er zijn ook andere tochten mogelijk. In samenwerking met Hotel / Logement de Witte Klok (eveneens bekroond met Waddengoud) hebben we een leuk arrangement samen gesteld. Uw wadloop avontuur start met een overnachting plus een stevig ontbijt. U kunt goed voor bereid aan uw tocht starten.

Lees meer